Monitoring: szisztematikus napi, heti, havi, gyakoriságú teljesítményértékelés, amely az adott aktuális eredményeket és a kitűzött célokat veti össze. A monitoring eredményeit felhasználja a marketing-kontrol és azok megjelennek az éves vizsgálatokban is.

Értékelés: a meghatározott célok eléré-sének szintjét vizsgáló szisztematikus, periodikus vizsgálat. Általá-ban évente történik és részét képezi a stratégiai tervezési folyamat-nak.

Kontroll: olyan taktikai, folyamatos marketing-management akciók, melyeket a monitoring adataira alapozva végeznek. Általá-ban a taktikai árképzéssel, eladásösztönzéssel és reklámozással fog-lalkozó akciók.