Emberek, berendezések, és eljárások összessége, amelyek összegyűjtik, elemzik, értékelik és eljuttatják a szükséges, pontos és időszerű információt a marketing döntéshozóihoz.
Feladata:- felbecsülje a menedzserek információs igényét- létrehoz-za (beszerezze, feldolgozza) az igényelt információt- időben eljut-tassa az információt a menedzserekhez
Elemei:- belső nyilvántartási rendszer- marketing megfigyelési rendszer- marketing- és piackutatási rendszer