Kötelem a meghatározott személyek között fennálló, olyan polgári jogi viszony, amelynél fogva a jogosult követelheti, hogy a kötelezett, valamely értékű szolgáltatást teljesítsen. A kötelemben a követelés és tartozás egyszerre jelenik.

Forrásai

 • szerződés
 • közép aktus
 • jogellenes károkozás
 • jogalap nélkül gazdagodás

Szerződés

Két vagy több személy joghatást kiváltó egybehangzó akaratnyilatkozata.

Főbb ismérvei

 • gazdasági tartalom
 • jogi megjelenés
 • állami elismerés

Szerződési szabadság azt jelenti, hogy a felek akarata jogi értelemben szabad. Négy irányú, mely szerint a felek meghatározzák

 1. akarnak-e szerződést kötni (szerződés kötési)
 2. kivel akarnak (partnerválasztás)
 3. milyet kötnek (szerződési típus és forma)
 4. milyen tartalommal (diszpozitív)

Szerződés alanya a polgári jog bármely alanya lehet. Aki a szerződés szerint a szolgáltatással tartozik azt kötelezettnek, aki a szolgáltatást követelheti azt jogosultnak nevezzük.
Szerződés létrejötte a felek a szerződést akarat - kijelentésükkel hozzák létre és állapítják meg a szerződés tartalmát.
Szerződés tárgya a szolgáltatás, mely az a magatartás, amit a jogosult a kötelezettől követelhet, illetve amelyet a kötelezett tanúsítani köteles a szerződés alapján.

Szolgáltatás típusai

 • tevőleges: adás, cselekvés, helytállás, kötelezettségvállalás egy másik szerződés megkötésére
  nemleges: valamitől való tartózkodásra, tűrésre vonatkozik
 • egyszeri - tartós - időszakonként visszatérő
 • részekre osztható - oszthatatlan
 • személyhez kötött: a kötelezett tevékenységben álló szolgáltatások, a jogosult eltartása
  forgalmi jellegű
 • ingyenes - visszterhes: szolgáltatás és ellenszolgáltatás
 • egyedi - fajlagos - zártfaju
 • vagylagos

A szerződés lehet:

 • Előszerződés: benne a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy későbbi időpontban szerződést kötnek.
 • Keretszerződés: olyan előszerződés, amelynek alapján a felek nem egy, hanem több szerződést kötelesek kötni.

Szerződéskötés:

Legalább két egybehangzó akaratnyilatkozatból áll, amelyet háromféle alakban lehet kifejezni

 • szóban
 • írásban
 • rámutató magatartással