A fogyasztóra háruló kockázat csökkentése. A vállalatok megkülönböztessék termékeiket és szolgáltatásaikat a versenytársak kínálatától és elősegítsék azt, hogy a fogyasztó egy adott terméket vagy szolgáltatást egy bizonyos márkával asszociáljon.
-Jó márkák kritériumai: Utal a kínált termék vagy szolgáltatás mibenlétére, előnyeire, Könnyű kiejteni és megjegyezni, Megkü-lönböztethető, Nemzetközi vállalat esetében könnyen lefordítható, illetve külföldön fordítás nélkül is alkalmazható.