Olyan termék vagy szolgáltatás, amely rendelkezik egy sajátos tulajdonsághalmazzal, ami világosan és egyértelműen meg-különbözteti más termékektől. A márka lehet név, kifejezés, szim-bólum, formaterv vagy ezek kombinációja