Marketingkutatás / MIR kiala-kítása, Marketingcélok meghatározása, Marketingstratégia kiala-kítása, Programok kidolgozása, Megvalósítás, Ellenőrzés és vissza-csatolás
(Hol vagyunk most? Hová akarunk eljutni? Hogyan juthatunk el?)