-Mi módon juthatunk el a célokhoz? Tevékenység: Piacelemzések alapján a 4P meghatáro-zása, Minden termékre az ár, kommunikációs politika és az értéke-sítés módjának kialakítása, A költségek és a várható eredmények meghatározása