A marketing hagyományos 4P-je a szolgáltatások esetén további 3P-vel bővül. Emberi tényező: az összes olyan személy, aki szerepet játszik a szolgáltatásügylet létre-jöttében, s így hat az igénybe vevő által észleltekre (frontszem., fogyasztó, más fogyasztók).Tárgyi elemek: az a környezet, ahol a szolgáltatást nyújtják, továbbá bármely olyan tárgyi elem, amely megkönnyíti a szolg. teljesítését vagy kommunikációját. Folyamat: azok az eljárások, mechanizmusok, tevékenységfolyamatok, amely-ek műveleti rendszere leszállítja a szolgáltatást.
7P-ben:A termék a szolgáltatásáru nem-fizikai dimenzióját,
Az ár, csatorna, kommunikáció a hagyományos 4P-ben jelölteket,
Az emberi tényező a magatartási-kommunikációs dimenzióra,
A tárgyi elemek a „termék” minden megfogható elemét, beleértve a személyzet fizikai megjelenését is, A folyamat a fenti meghatározás szerinti termékelemeket jelöli.