*A probléma és a kutatás tárgyának meghatározása- A probléma pontos körvonalazása és a kutatási terület meghatározása. A kuta-tandó terület ne legyen túl szűk és túl tág!
A kutatási programok típusai:
-Felderítő: előzetes információgyűjtés valamely probléma, hipotézis vagy új ötlet valós természetének meghatározására,
-Leíró: mennyiségi meghatározás,
-Kauzális: ok-okozati kapcsolatok vizsgálata.