Célközönség meghatá-rozása, Kommunikáció célja, Üzenet megtervezése, Kommuniká-ciós csatornák kiválasztása, Költségvetés felosztása
Kommunikációs eszközök kiválasztása, A kommunikáció eredmé-nyeinek becslése, A marketingkommunikációs folyamat irányítása.