Más tulajdonában lévő dolgon fennálló jog, amelynek megszerzése csak a dolog tulajdonától lehetséges.

Lehetnek

I. Idegen dolog béli jogok

 1. használati jogok
  • földhasználati jog: kiterjed a föld birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, felszerelés, növényzet és ezek gyümölcse tulajdonlására, a földhasználati jognak - az épület elidegenítése esetén - átruházására a földdel kapcsolatos terhek viselésére
  • haszonélvezet: birtoklás és használat, haszon szedése
  • használat
  • telki szolgalom: az ingatlan mindenkori birtokába más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja vagy követelheti, hogy a terhelt ingatlan birtokosa bizonyos magatartástól tartózkódjék
  • közérdekű használati jog (jelzőtáblák, transzformátorház)
 2. értékjogok
  • kézi zálog: ingóság; zálogszerződés és zálogtárgy átadása (kivéve bankhitel)
  • jelzálog: ingatlan, írásos zálogszerződés + zálogmegjelölése + a jelzálog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése

II. Szomszéd jogok: pl. áthajló ágak, gyökerek - róluk lehulló gyümölcsök, földtámasz, kerítésjog
III. Elidegenítési és terhelési tilalom
IV. Közjogi korlátok