Eredetében
kommunikációs- Reklám, hirdetés, Személyes eladás, PR, Eladásösztönzés
Csak a kommunikációval együtt eredményes- Termék, minőség, ár, választék, csomagolás, forma, design, szerviz, garancia, vevő-szolgálat, értékesítési hálózat, eladási feltételek, védjegy, stb.
Eszközrendszer sajátosságai: Egy meghatározott cél sokféle eszközzel elérhető, az eszközök egymással helyettesíthetők. Egy adott cél egyszerre és egymás mellett többféle eszköz felhasz-nálásával valósítható meg, az eszközök egymással kombinálhatók. A marketingkommunikáció egyrészt önálló piacbefolyásoló eszköz, másrészt minden marketingelem kísérő jelensége. A kommunikáció hatását sohasem önmagában fejti ki, hanem összekapcsolódva a vele párhuzamosan érvényesülő és ható makroszintű befolyásoló tevékenységgel.