-Termékek, célpiacok, piaci helyzet (piaci részesedés, forgalom nagysága, növekedése, vagy csökke-nése, a vásárlók értékítélete, vállalat helyzete a konkurenciához képest), vállalat képe, arculata
-Termékfejlesztés, a vezető termékek körének meghatározása, piaci szegmensek módosítása, piaci részesedés növelése, a turistákkal, a munkatársakkal, a partnervállalatokkal és a konkurensekkel kapcsolatos magatartás.