1. A birtoklás joga és a birtok védelem

A tulajdonosnak jogában áll a dolgot hatalmában tartani és a birtokvédelem eszközeivel élni, akkor is ha a dolog időlegesen más személy birtokába kerül vagy ha azon másnak használati joga van.

2. A használat és a hasznok szedésének joga (termény, termék, szaporulat)

3. A rendelkezési jog

Általa válik valósággá a tulajdoni hatalom folyamatos gyakorlása.
Magában foglalja:

  • a dolog birtokának átengedését
  • a használati jog
  • a hasznok szedésének jogának átengedése
  • a dolog biztosítékul adását vagy egyéb megterhelését
  • a tulajdonjog átruházását
  • a dolog tulajdonjogával való felhagyást (ingatlannál nem lehet)