Kritériumoknak kell megfelelni: A szervezet stratégiájával és céljaival való összhang, Mérhető formában kife-jezett adatok, Termékek és szegmentumok szerinti részletezettség, Pontos ütemezés (mely célokat mely időintervallum alatt lehet elérni),A piaci trendeket és a rendelkezésre álló forrásokat figye-lembe véve reálisak legyenek, A program megvalósításában résztvevői által egyeztetett és elfogadott.