Egy piackutatás eredményének pontosságát az esetek egy részében nincs lehetőségünk a „valósággal” való összehasonlítás révén ellenőrizni
A kutatás során alkalmazott módszereket és eljárásokat kontrollálni kell. Ha a megfelelő módszereket alkalmazzuk és betartunk bizonyos eljárási szabályokat, akkor nagy valószínűséggel „a valóságoshoz” közeli eredményeket kapunk.
Hibák lehetséges forrásai: tervezési (design) hiba: a kutatás nem ad választ az üzleti problémára (ettől még technológiailag tökéletes lehet)
technológiai hiba: rosszul kivitelezett kutatás (mintavételi és nem mintavételi hiba)
interpretációs hiba: a kutatási adatok és eredmények nem kielégítő, vagy félrevezető elemzése, értelmezése, implementációs hiba: az eredmények nem adekvát módón kerülnek felhasználásra az üzleti gyakorlatban
Hibák lehetséges típusai: *Megbízhatóság (Reliability) a kapott eredmények statisztikai értelemben és/vagy üzleti értelemben mennyire megbízhatóak, mennyire lehet rájuk üzleti döntéseket alapozni.* Érvényesség (Validity)  a nyújtott információk tényleg arról szólnake, arra a piacra, célcsoportra vonatkoznake, arra az üzleti problémára adnake választ, amiről a kutatásnak szólnia kellett (volna).
Nem mintavételi hibák: A vizsgálat módszerének megválasztása ,A kutatási design kialakítása,Kérdőívszerkezet, Kérdéstípusok kialakítása, Az egyes kérdések megfogalmazása , A kérdezés megválasztott módja, helye és időpontja, A kérdezőbiztosok kiválasztása, kiképzése és felkészítése