Forrás 4 üzenet 4 kódolás 4átvitel 4zaj 4 befogadó 4 dekódolás 4válasz 4 visszacsatolás
A vásárlási folyamat szakaszai: Probléma felismerés, Információgyűjtés, Információfeldolgozás és értékelés, A döntés megvalósítása vásárlás, A döntés utáni magatartás