Tulajdon egy dolog feletti teljes hatalom.
Tulajdonjogviszony a polgári jog által szabályozott vagyoni viszonyok alapjogviszonya

Alanyai

 • természetes személyek
 • jogi személyek
 • állam

Formái

 • egyéni tulajdon
 • társas magántulajdon: az egyéni tulajdonok egy részének egyesítése pl. gazdasági társaság
 • intézményi tulajdon pl. társadalmi szervezetek, egyesületek
 • köztulajdon
  • alanyai: állam, egyes állami szervek, helyi önkormányzat
  • kettős funkció: közhatalom gyakorlása, illetve egyes közjogi jogalanyok tulajdonosok is lehetnek
  • differenciálódott: helyi önkormányzat tulajdona és állami tulajdon

Tárgya

 • a tulajdonjog tárgyai a dolgok
 • a tulajdonjog, mint jogviszony alapján a tulajdonos az uralma alatt álló dolgokra vonatkozóan a következő magatartásokat fejtheti ki: birtoklás, használat, hasznosítás, rendelkezés, illetve a következőket köteles kifejteni: a terhek és a kárveszély viselése, szükséges helyzetben a dolgában való károkozás tűrése
 • a tulajdonjogviszony a tulajdonossal, mint jogosulttal szemben álló kötelezettségek magatartását is előírja: elismerés, tűrés, tartózkodás

A tulajdonjog tevésben, nem tevésben és tűrésben megnyilvánuló emberi magatartás.

Az állami tulajdon kizárólagos tárgyainak köre

 • a föld méhének kincsei: ásványi anyagok, geotermikus energia
 • a folyóvizek, természetes tavak, csatornák, medrük, újonnan keletkezett szigetek
 • országos közutak, vasutak, víziutak, légiutak, nemzetközi közforgalmú reptér
 • a távközlésre felhasználható frekvencia

A helyi önkormányzat törzsvagyonából forgalom képtelenek

 • helyi közutak és műtárgyaik
 • terek, parkok
 • minden már ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény, vagy helyi önkormányzat képviselő testülete forgalomképtelennek nyilvánít

A tulajdon jogviszony tartalma
A tulajdonjog tartalmának törvény által szabályozott legfontosabb tartalmi elemei
A tulajdonjog korlátozása