• az állam által is elismert, állandó vagy tartós célra létesült
 • tagjaitól független, azoktól elkülönült szervezettel rendelkezik
 • a tagok vagyonától független, önálló vagyonnal bír
 • saját vagyonára alapozott önálló vagyoni felelőséggel tartozik saját tartozásaiért

Csoportjai

 • állami vállalat
 • költségvetési szervek
 • szövetkezet
 • jogi személyiségű gazdasági társaságok
  • közös vállalat
  • korlátolt felelősségű társaság
  • részvénytársaság
 • közhasznú társaság
 • egyesület
 • köztestület
 • alapítvány
 • más jogi személyek (tőzsde, belföldi alap, ügyvédi iroda)