Jogképesség

 • Magyarországon minden ember jogképes, azaz jogai és kötelezettségei vannak
 • jogképességünk fogantatásunktól kezdődik és halálunkig tart
 • mindenkire korra, nemre, fajra, nemzetiségre és vallásra való különbség nélkül kiterjed és mértéke egyenlő
 • ember és ember között a felsoroltak alapján különbséget tenni tilos

Cselekvőképesség

Ebből a szempontból az embereket 3 csoportba lehet sorolni

 1. cselekvőképes mindenki akinek a cselekvőképességét a törvény nem korlátozza
 2. korlátozottan cselekvőképes
  • az a kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen illetve nem kötött házasságot
  • az a nagykorú, akit a bíróság korlátozottan cselekvőképességűnek nyilvánított és ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett, mert az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - elmebeli állapota, személyi fogyatkozása, vagy valamilyen kóros szenvedély miatt - nagy mértékben csökkent
  • nyilatkozatai - néhány kivételtől eltekintve (minden napi élet szerződései, saját kereset elköltése) - csak a törvényes képviselője beleegyezésével érvényesek
  • a gondviselő is tehet jognyilatkozatot a személy nevében, kivéve személyhez kötött nyilatkozatok (végrendelet)
 3. cselekvőképtelen
  • a kiskorú személy (14. életévét be nem töltötte)
  • az a személy, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett, mert az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége állandó jelleggel teljesen hiányzik
  • jognyilatkozatai általában semmisek
  • nevében a törvényes képviselője járhat el