• az anyagi áramlások folyamatosságát váratlanul bekövetkező anyaghiányok is veszélyeztetik. Ezen kockázat elkerülése érdekében általában több szállító között osztják meg a teljes anyagszükséglet biztosítását. Ha még ez sem szolgáltat kellő biztonságot, akkor üzembiztonsági tartalékot kell képezni, hogy biztosan el tudjuk kerülni az esetleges anyagszállítási problémákból adódó leállást. A folyamatos gyártásnak pl.: anyaghiány miatti leállása nagyon költséges, ezért mindent meg kell tenni elkerülése érdekében.
  • a legfőbb alapanyagok hiányán kívül a termelés folyamatosságát veszélyezteti még segéd-és üzemanyagok, rezsianyagok, felszerelések, dokumentációk, stb. váratlan hiánya is annak ellenére, hogy elkerülésükre minden erőfeszítést megtesznek. Ezen esetekre is fel kell készülni, konkrét helyettesítési terveknek kell rendelkezésre állnia, hogy a leállás elkerülhető legyen.
  • a hiányok bekövetkezése esetén is a megbízhatóság legfontosabb eszköze a fennakadást okozó kockázati tényezők azonosítása a preventív intézkedések kidolgozása, valamint a mégis bekövetkező problémák hatásainak csökkentésére intézkedési terv készítése: késedelem behozásának módja, alternatív anyagok, szállítók igénybevétele, üzembiztonsági tartalék képzése, stb., vagyis a kockázati tényezők visszaszorítására vonatkozó akciók meghatározása.