• a szerszámok természetes kopása tervezhető, tehát a belőle fakadó leállásokkal számolni kell. Úgy kell a feltételeket megteremteni hozzá, hogy az a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható legyen. Alkalmas készülékeket, forgató és emelő berendezéseket, stb. kell alkalmazni
  • az előre nem látható szerszám meghibásodások, illetve törések elkerülésére tett minden erőfeszítés ellenére is előfordulhatnak. Ilyenkor rendkívüli leállás szakítja meg a termelő-folyamatot. Erre az esetre úgy tudunk felkészülni, hogy megfelelően képzett, elegendő létszámú karbantartó-javítószemélyzet rendelkezésre állásával biztosítjuk, hogy a probléma elhárítása a legrövidebb idő alatt végbemenjen, lehetőleg úgy, hogy a folyamat tervezett idejét ne nyújtsa meg.
  • gondoskodni kell arról, hogy a gépek, szerszámok „szokásos” hibáinak javítására a megfelelő felszerelések és a szükséges anyagok, alkatrészek mindig rendelkezésre álljanak. Ha ez a saját erőforrásból nem valósítható meg, akkor alvállalkozók bevonásával kell előre biztosítani a javítások lehetőségét.
  • cserélhető alkatrészek, meghibásodása esetére tartalék alkatrészek rendelkezésre állást kell biztosítani! Ugyanakkor a leszerelt hibás alkatrészek javításáról, szükség esetén selejtezéséről gondoskodni kell.
  • a megbízhatósággal kapcsolatos teendőket tervezni kell, ahogy amikor a baj bekövetkezik, mindenki pontosan tudja, hogy mi a teendője, mit hol talál és az elhárítás olajozottan, gyorsan végbemenjen. A megbízhatóság biztosításának egyik legfontosabb eleme a gépek, felszerelések potenciális hibáinak felderítése, továbbá minden esetleges hiba elkerülése, elhárítása, megoldására megfelelő intézkedési terv kidolgozása: késedelem behozására teendő intézkedések, alternatív felszerelések és/vagy szállítók biztosítása, üzembiztonsági tartalékok képzése, stb., vagyis a kockázati tényezők visszaszorítására vonatkozó akciók meghatározása.