A folyamaton belüli részhatáridők ismeretében pontosan előre meghatározható, hogy a gyártás mely fázisának mikor kell kezdődnie, ill. befejeződnie. Ha folyamaton belüli anyagáramlást ezeken a pontokon ellenőrizzük, akkor könnyen kideríthető a tervtől való eltérés és az, hogy mely munkahelyeken van probléma. Ez jelentősen lerövidíti a hiba okának felderítését és a javító célzatú beavatkozás megtervezését és végrehajtását.

A folyamat mentén a gyártás előrehaladtával bizonyos munkahelyek között átmeneti tárolásra lehet szükség. A gyártási időkből előre kiszámítható, hogy az elindított sorozat félkész tagjainak mikor kell maradéktalanul ezeken a tárolókon megjelenniük. Az ezekben az időpontokban az ütemtárolókban elvégzett készletmérések eredménye jó támpontot adhat a folyamat előre haladtának tervszerűségéről, az eltérést okozó folyamatrész behatárolására és a megteendő intézkedések kidolgozására.

Az időmérés történhet egy egyszerű órával is. Ilyenkor az ellenőrzéssel megbízott dolgozó a rendelkezésére bocsátott ütemtervben rögzített időpontokban ellenőrzi, hogy a felügyeletére bízott részfolyamatok elindultak-e, ill. befejeződtek-e. A megfelelő eredményt egy egyszerű jellel nyugtázza az ütemterv lapon, az esetleges eltérés, időcsúszás mértékét feljegyzi. Amennyiben ennek oka kétséget kizáróan megállapítható, akkor megjegyzésként azt is odaírja. Az ütemterv lapok naponkénti értékelésével el lehet jutni a hibaforráshoz és meg lehet szüntetni azt.

A folyamatrész elindításakor és befejezésekor a termelőeszköz automatikus jelet küld a diszpécser számítógépére, amely a jel beérkezésének idejét összehasonlítja az ütemtervben előírt idővel és azonnal jelzi az eltérést. Ekkor a diszpécser felveszi a kapcsolatot az eltérést mutató munkahellyel és megkísérli megállapítani annak okát. Amennyiben ez eredménnyel jár és elhárítása is egyszerűnek mutatkozik, akkor intézkedik róla. Ha komolyabb problémáról van szó, akkor az üzem vezetése és a logisztikus feladatává válik a rendelkezésre álló adatok elemzése és a javító beavatkozás kidolgozása és végrehajtása.

Az egyes ütemtárolókban a készletmérés szintén történhet egyszerű számlálással, vagy méréssel, de automatikus azonosítás segítségével is. A minden félkész termékről az ellenőrző pont előtt való áthaladásakor jel generálódik az érzékelőben, amely azt továbbítja a számítógépbe, amely összegzi azt. A gyártási ütemterv tartalmazza, hogy mely időpontokig mekkora mennyiségnek kell az ellenőrző ponton áthaladnia, az eltérést azonnal képes jelezni és a hiba okának kivizsgálása, ill. elhárítása megtörténhet. Megismétlődésének megakadályozására megelőző intézkedések tehetők.