Itt az anyagmozgatással, szállítással, raktározással és a logisztikai adminisztrációval kapcsolatban felmerülő költségekkel kell foglalkoznunk. Lényeges, hogy minden olyan költséget számba vegyünk, amely a logisztikai teljesítmények előállítása miatt vált szükségessé. Vigyázni kell, hogy a nem oda tartozó költségeket még véletlenül se vegyük figyelembe. A csak részben a logisztikai teljesítmény érdekében felmerült költségeket pedig csak arányosan számoljuk be. Fontos, hogy az egyéni logisztikai teljesítmények költségeit nagyon pontosan ismerjük, mert azok csak így válnak összehasonlíthatóvá. Ugyanakkor a logisztikai szolgáltatások árképzésnél is így juthatunk észszerű, de gazdaságos értékhez, mely azt jelenti, hogy nem fogunk versenyképtelen, magas, de ráfizetésesen alacsony árat se megadni. A könnyebb eligazodás érdekében célszerű a költségeket csoportonként figyelni. Kétféle, egymásra épülő csoportosítási szempont alkalmazható eredményesen:

 • logisztikai funkciónként (anyagmozgatás, szállítás, raktározás, adminisztráció)
 • költség fajtánként (bér és közterhei, üzem-és kenőanyagok, karbantartás, alkatrészek, rezsi, amortizáció…)
  Pl.: raktározás – mint logisztikai funkció – költségeit
 • benne dolgozó emberek béreinek és azok közterheinek,
 • az épület amortizációs költségeinek
 • az épület rezsiköltségeinek
 • az épület fenntartási költségeinek
 • a raktári berendezések amortizációs költségeinek
 • a berendezések üzem-és kenőanyag költségeinek
 • a készletek kamatterheinek
 • stb. összegeként állíthatjuk elő.