A logisztikában minden művelet szolgáltatásnak fogunk fel, mert ezzel „kiszolgálja” a következő műveletet, akinek ezzel „szolgáltat”. A szolgáltatás minősége, illetve mértéke azt fejezi ki, hogy ezt a műveletet milyen minőségi és/vagy mennyiségi paraméterekkel lehet kifejezni.

Az elvárt szolgáltatási mérték folyamatosan változhat. Cél, hogy ez a változás állandó javulás legyen. A szakadatlan javításra való törekvés a logisztika lényege.

A logisztika minden műveletet a következő művelet számára való szolgáltatásként kezel. Nem mindegy azonban, hogy ezt milyen minőségben teszi. A szolgáltatási szinttel kifejezhetjük, hogy a tökéletes teljesítéshez viszonyítva a tényleges szolgáltatás milyen mértékű, illetve hogyan alakul az idő függvényében.

A logisztika lényege abban áll, hogy megkísérli a szolgáltatási arány javítását költségnövekedés nélkül, sőt költségcsökkentéssel megoldani.