Az állam által alkotott vagy elismert általánosan kötelező, viszonylag pontosan körülírt magatartási szabályrendszer, amely követendő magatartást ír elő és amelyeket megsértése esetére az állam joghátrány alkalmazását helyezi kilátásba, azaz állami úton kikényszeríthető a betartása.
Jogrendszer a jogszabályok összessége alkotja.
Jogalkotás a jogalkotó hatáskörrel felruházott állami szervek általánosan mindenkire kötelező magatartási szabály létrehozására irányuló, szigorúan formalizált tevékenysége. Formái törvény alkotás, rendelet alkotás.
Jogviszony a jog által szabályozott társadalmi viszony.

Jogalkotó szervek és általuk alkotott jogszabályok

Jogalkotó szerv

Jogszabály

Jogszabály jelölése (pl.)

országgyűlés törvény 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról
kormány kormány rendelet 89/1991. (III. 31.) Korm. r.
miniszterelnök miniszterelnöki rendelet 6/1993. (IV. 5.) BM. r.
miniszter miniszteri rendelet 6/1993. (IV. 5.) BM. r.
helyi önkormányzat önkormányzati rendelet Bonyhád Város Képviselő-testületének 3/1998. sz. rendelete


A jogszabály egyik jelentése, a megismerési jogforrás: a jogszabály megjelenési formáit jelenti, tehát azt ahonnan a jogszabály megismerhető.
Másik jelentése, a jogi norma: cselekvési minta, amely szabályozza az emberi/szervezeti magatartásokat.

 • előírja a tanúsítandó magatartást
 • arra az esetre, ha a jogi normában foglalt feltételek megvalósulnak vagy a kötelezett nem a normában előírt magatartást tanúsítja milyen jogkövetkezmények állnak be

Jogértelmezés a jogi norma tartalmának feltárására irányuló tudatos tevékenység, amely nélkülözhetetlen eleme a jogkövetésnek és még inkább a jogalkalmazásnak.

Szerkezet

 • hipotézis: feltétel
 • diszpozíció: a feltételek bekövetkezte esetén tanúsítandó, illetve tanúsítható magatartás előírása
 • szankció: a diszpozíciónak megfelelő vagy azt sértő magatartás esetére kilátásba helyezett intézkedés

Jogi normák csoportjai

 • diszpozíció szerint
  • tiltó
  • parancsoló
  • megengedő
 • kötelező erő alapján
  • kogens
  • diszpozitív (megengedő)

Alanyai

 • természetes személyek
 • jogi személyek
 • állam

Jogérvényesülés formái

A jog fontos jellemzője annak érvényesülése.

Két formája

 1. jogalkalmazás: a jogszabály érvényesülése a jogalkalmazó szervek (bíróság, közigazgatási szervek) közreműködésével valósul meg
 2. jogkövetés: a jogszabálynak megfelelő, azaz a jogalanyok jogszerű magatartásával történő érvényesülés (a jogalkalmazó szervek közvetlen közreműködése nélkül) A jogkövetés ellentéte a jogsértő vagy jog ellenes magatartás. Ez lehet tevőleges vagy mulasztás