A harmonikus működéshez szükséges tevékenységek meghatározásához szükség van a logisztikai lánc teljes átvizsgálására. Ennek eredményeként létrejön a logisztikai stratégia. Általában célszerű egy külső céget megbízni a vizsgálódással, akik megvizsgálják:

 • a piaci információk feldolgozásának menetét, az ügyfélszolgálat működését és a stratégiai javaslatban leírja a javításukhoz szükséges megteendő lépéseket
 • a beszerzési és az elosztási rendszer hiányosságait
 • összehasonlítja a vállalatnál alkalmazott csomagolásokat a piaci elvárásokkal
 • a beszállítók számát, a velük való kapcsolattartás gyakorlatát, az árrendszert, a vásárolt áruk minőségét
 • a készletgazdálkodási tevékenység átvilágításának eredményeképp javaslatot tesz a készletgazdálkodási stratégiai hibáinak javítására
 • a megfelelő logisztikai tevékenységek átvizsgálása után megállapítja a rendszeres leltáreltérések okait
 • elemzi a logisztikai lánc teljes hosszában az egyes információáramlásokra és tevékenységekre fordított időket és a közöttük lévő várakozásokat azok szükségessége szempontjából, és javaslatot tehet a teljes előállítási ciklusidő lerövidítésére
 • felméri a logisztikai lánc teljes hosszában az egyes tevékenységek közötti fizikai távolságokat. Elemzi a lehetőségeket és javaslatot tesz az anyagi áramlások hosszának lerövidítésére.
 • elemzi az egyes munkahelyek kialakítását ergonómiai szempontból
 • felülvizsgálja a gyártás egyes fázisait logisztikai szempontból, pl.: milyen művelet előtti és utáni ütemtárolás, hogyan történik a gépek anyaggal történő kiszolgálása…
 • megvizsgálja a logisztikai lánc teljes hosszában az egyes elemek rugalmasságát, megfelelően rugalmas gyártó-és egyéb eszközökre van szükség a javításhoz
 • megvizsgálja a személyi állomány alkalmasságát munkahelyenként és szükség esetén képzési javaslatot tesz
 • kézi illetve egyszerű eszközökkel végzett munkafázisokat automatizálja, ha van rá lehetőség
 • a raktározási és a karbantartási tevékenységeket és ha szükséges, javaslatot tesz hatékonyságnövelő eszközök alkalmazására
 • átvizsgálja a logisztikai lánc teljes hosszában az egyes munkahelyeken alkalmazott munkamódszereket és elemzi őket abból a szempontból, hogy melyik és milyen mértékben vezet rendszeresen hibákhoz
 • megvizsgálja a logisztikai lánc teljes hosszában az információ-és az anyagi áramlásokat abból a szempontból, hogy nincsen e szakadás, vagy indokolatlan időveszteség valahol
 • mérési módszereket dolgoz ki és javasol a bevezetett fejlesztések hatékonyságának mérésére, azaz mennyire felelnek meg az igényeknek, illetve túlzott mértékű fejlesztések elkerülése
 • megvizsgálja az adott vállaltnál az informatikai fejlettség szintjét és javasolt dolgoz ki a folyamatok valós idejű informatizálására vonatkozóan.