• a határidők be nem tartása, sőt betarthatatlansága. Ennek számtalan oka lehet, pl.: rossz határidő meghatározás, anyaghiányok, meghibásodások miatti termelés kiesések, elégtelen fuvarszervezés, stb…
  • nem lehet megállapítani az eredetileg kért határidőt. Oka egyértelműen az adminisztráció hiányosságaiban keresendő.
  • alapanyagok, alkatrészek gyakori hiánya miatti termelés leállás. Okai: a termelési és a beszerzési funkció összehangolatlansága, elégtelen termelésprogramozás, nem megbízható beszállítói háttér, stb…
  • egyes anyagokból túl nagy raktárkészletek vannak, míg másokból készlethiányok alakulnak ki. Okai: nem megfelelő készletgazdálkodási stratégia alkalmazása, rossz termelési előrejelzések, stb…
  • készletek alacsony forgási mutatói. Okai: összehangolatlanság, nem húzott folyamatok használata, nem megfelelő készletgazdálkodási stratégia alkalmazása, rossz termelési előrejelzések, stb…
  • jelentős mennyiségű folyamatban lévő termelés. A technológiailag indokoltnál nagyobb mennyiségű be nem fejezett termék van, ami azt jelzi, hogy az erőforrások csak akadozva, nem a teljes elindított sorozathoz igazított mennyiségben állnak rendelkezésre. Ez a termelési és beszerzési funkció összehangolatlanságára utal. Elképzelhető rossz készletgazdálkodási stratégia alkalmazása, vagy hibás anyagszükséglet megállapítás.
  • előzetes beszerzési program hiánya: a beszerzési osztály ilyenkor gyors cselekvésre kényszerül anélkül, hogy több szállítótól tudna ajánlatot kérni
  • a gyártás állandó változása a kereskedelmi osztály vagy a vállalat vezetésének sürgős utasításai következtében. A termelés gyakori megszakítása, majd újraindítása más termékkel komoly költségnövekedéssel jár, lehetetlenné teszi az eredetileg elképzelt határidők tartását, idegeskedés, kapkodás uralkodik el, aminek egyenes következménye a minőségromlás. Okai lehetnek: a vállalat nem stabil piaci helyzete, a nem kellő összehangoltság az értékesítési és a termelési apparátus között.
  • a tényleges bekerülési árak normához viszonyított emelkedése: ez az árrés csökkenését vonja maga után.