• felesleges alapanyag készletek: lehetséges okok: nem húzott folyamatokat működtetnek, nincs megfelelő készletgazdálkodási stratégia, rossz értékesítési piaci előrejelzés, rossz kommunikáció az egyes egységek között, egy bizonyos termék gyártásához szükséges más anyagok hiányoznak, így a már meglévőket készletezni kell a többi beérkezéséig, stb…
  • a gyártó telephelyek lazán szervezett fejlesztése: lehetséges okok: nincs koherencia az értékesítés földrajzi lehetőségei és a telephelyek fejlesztése között, nincs koherencia a technológia és a telephelyek fejlesztése között, hatásköri viták felerősödése, stb…
  • zár és aránytalan méretű gyártási egységek: lehetséges okok: nincs összhang a piaci előrejelzések és a technológia fejlesztése között, nincs összhang a termékstruktúra és a technológia között, személyes ellentétek felerősödése, stb…
  • túlzott mennyiségű készáru készlet: lehetséges okok: nem húzott folyamatokat működtetnek, nincs rossz piaci előrejelzés, hiba az elosztási láncban, stb…
  • kicsi a képzési költségvetés: lehetséges okok: a képzés fontosságának lebecsülése, nincs összhang a vállalati fejlesztési elképzelések és a képzést irányító szervezeti egység között, a vállalat rossz helyezet miatt nem jut rá több pénz, stb…
  • a termelési adatok nincsenek kifüggesztve: lehetséges okok: nem tartják fontosnak a dolgozók tájékoztatását, nem számolnak az együvé tartozás mozgósító erejével, olyan rosszak az adatok, hogy nem akarják velük a dolgozókat irritálni, stb…
  • növekvő működési költségek: lehetséges okok: a legkülönfélébb koherencia zavarok miatti problémák (pl.: rossz, egymásnak ellentmondó célkitűzések megfogalmazása, váratlan meghibásodások, fuvarozási gondok…)
  • karbantartás lebecsülése: ez a jel önmagában is oka lehet későbbi meghibásodásoknak, amik többletköltségeket és egyéb kellemetlenségeket idéznek elő. Általában a részterületek összehangoltságának hiánya okozza.
  • módszerek nem megfelelő súlya: a tudatos folyamatirányítás, ill. az egyes részfolyamatok összehangoltságának hiánya gyakran rögtönzésekhez vezet. Megsértik a technológiai fegyelmet, átgondolatlan megoldásokat alkalmaznak. Mindez minőségromláshoz, meghibásodásokhoz, fölösleges várakozási időkhöz, többletköltségekhez vezet.
  • gépek karbantartási és raktározási eszközök tényleges kihasználtsági foka alacsony: lehetséges okok: rossz piaci előrejelzések alapján az értékesítési lehetőségeknél nagyobb kapacitásokat hoztak létre, a vállalt versenyképessége már annyira leromlott, nincs elegendő megrendelés, elégtelen információáramlás…
  • a logisztika szerepének, jelentőségének lebecsülése: a logisztikai funkciók hibás működése és azok következményei szerepeltek, ún. összehangolatlanság, információáramlási problémák, egymásnak ellentmondó részcélkitűzések, valamint a belőlük fakadó személyi problémák felerősödése, stb.