1. Határidő eltérés: ii0. A folyamat egyes elemeinél-beszerzés, egyes gyártási fázisok, szállítások, stb. – szigorúan ragaszkodni kell a végső szállítási határidőből visszaszámolt részhatáridők betartásához, hogy a vevő kiszolgálása a szerződésben meghatározott időben megtörténhessen. Ez nyilván az egyes folyamatelemek kézbentartásával, összehangolásával, a folyamat irányításával valósítható meg.
  2. Hiba: 0. A folyamat egyetlen eleme se engedjen tovább nem megfelelő eredményű munkadarabot, mert abból nyilvánvalóan már csak nem megfelelő minőségű termék születhet. Törekedni kell arra, hogy egyetlen munkafázisban se legyen nem megfelelő eredményű az elvégzett munka, hiszen az tönkreteszi a már addig ráfordított jó munka eredményét is, tehát nyilvánvalóan feleslegesen növeli a költségeket.
  3. Meghibásodás: 0. Egy vállalat életében rendkívüli zavarokat okozhat a termelőeszközök váratlan meghibásodásából adódó termeléskiesés. Selejtes munkadarabok keletkezhetnek, határidőcsúszások jönnek létre, váratlan, nagy költségráfordítás szükséges a hiba elhárításához, a munkaerő hatékony foglalkoztatása a hiba elhárításának idején gondot, költséget jelent, stb. bekövetkezésük legtöbbször valamilyen belső, elhárítható okra vezethető vissza, mint pl.: nem megfelelő, vagy elmaradt karbantartás, szakszerűtlen kezelés, működtetés, emberi gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, stb.
  4. Raktárkészlet: 0. A vállaltok termelésük fenntartásához anyagokat, árukat vásárolnak. A vásárlásra fordított összeg vagy hitelből származik, vagy saját erőforrásból. Az első esetben a hitelező banknak a kamatlábbal és a futamidővel arányos kamatot kell fizetni, a második esetben viszont a pénz lekötés után járó kamat elvész, tekintve, hogy az nem a bankban, hanem a készletben áll. Elemi érdek fűződik tehát ahhoz, hogy a megvásárolt készletek a lehető legrövidebb ideig tartózkodjanak a termelő cégnél, minél hamarabb beépüljenek az értékesítendő termékbe. Törekedni kell annak minimalizálására, erre szolgálnak a különféle készletgazdálkodási stratégiák, ki kell alakítani JIT (just in time). A megvásárolt áru éppen akkor, éppen olyan mennyiségben, összetételben és minőségben érkezik, amikor arra éppen szükség van, és ahogyan arra szükség van. A JIT biztosítja a nulla raktárkészletet.
  5. Papír: 0. Az informatika fejlettsége ma már szerencsére lehetővé teszi a vállalati folyamatok papír nélküli irányítását. Az információ áramláshoz különféle elektronikus átviteli csatornák állnak rendelkezésre. Az átvitt adatok hitelessége a különféle védelmi rendszerek elterjedésével és az elektronikus aláírás megjelenésével nagymértékben biztosítható. Az elektronikus adatcsere segítségével nagyságrendekkel gyorsul fel az információ áramlás. Gyakorlatilag ezek segítségével az elkövethető hibák száma nullára csökken, minimálisra csökkentik a feldolgozás időtartamát és a hozzá szükséges létszámot.