A szigorúan vett gazdálkodási rendszer alapvetően két részből áll a megvalósítható folyamaton kívül:

  • egy olyan információs rendszerből, amely képes az outputok mérésére. Ebben lehetnek tényleges mérőeszközök, ha a kimeneti információk fizikai jellemzői jól mérhetők, és lehetnek külön erre a célra előállított mutatószámok: termelékenység (pl.: az időegység alatt elvégzett műveletek száma), gazdaságosság (pl.: egy művelet átlagos költsége), minőség (pl.: hibás tételek száma, gép meghibásodások száma)
  • egy elemző-döntő rendszerből, mely elvégzi a mérési eredmények összehasonlítását a tervezett értékekkel, értékeli az eltéréseket és szükség esetén képes a javító intézkedések kidolgozására és a beavatkozási döntések meghozatalára. Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdálkodás mint irányító folyamat nem csak a fennálló helyzet folyamatos fenntartására képes, hanem képes annak javítására is.