• ki kell jelölni a rendelkezésre álló adatok, külső és belső információk alapján az eredményekre vonatkozó célkitűzéseket. Ezeknek koherenseknek kell lenniük ahhoz, hogy teljesíthetőek legyenek
  • ki kell dolgozni azt az akciótervet, melynek segítségével a kijelölt célok megvalósíthatóak (inputok)
  • meg kell határozni azokat az eszközöket, melyek szükségesek az akcióterv egyes elemeinek végrehajtásához és gondoskodni kell arról, hogy ezek hozzáférhetőek legyenek (folyamat elemek áttekintése, gondoskodás a hiányzó elemek pótlására)
  • az akciók elindítása (folyamat elindítása)
  • az eredmények mérése (mért outputok előállítása) és összehasonlítása a célkitűzésekkel
  • az eredmények és a célkitűzések közötti különbségek mennyiségi és minőségi meghatározása
  • az eltérések csökkentése érdekében új célkitűzéseket kell meghatározni és korrigáló feladattervet kell kidolgozni
  • az új akciók elindítása, eredmények mérése, összehasonlítása a célkitűzésekkel, stb.