• logisztika, mely kézben tartja a teljes anyagi folyamatot a hozzátartozó információ áramlással és biztosítja azok gazdasági optimumát (a funkcióknak az elvárt jó minőségben való ellátása mellett a legalacsonyabb költségszintet)
  • minőségbiztosítás, mely garantálja, hogy a teljes előállítási folyamat során minden mozzanat az előírt minőségben valósuljon meg, minimálisra csökkenjen a nem megfelelőség költsége. Ma már alapkövetelmény, hogy a gyártók és a szolgáltatók rendelkezzenek auditált minőségbiztosítási rendszerrel, mely a minőségbiztosításnak egy magasabb kultúráját jelenti. A versenyképességért folytatott küzdelemben nincs helye az „engedek a minőségből költségtakarékossági okokból” felé gondolkodásnak. Olyan minőségbiztosítási rendszert kell alkalmazni, mely véges költségek mellett 100%-os megfelelőséget biztosít.
  • termelékenység, mely az előző kettőből már külön intézkedés nélkül is következik. Az már csak „hab a tortán” h még valamilyen beavatkozással, pl.: új, nagy teljesítményű berendezés megvásárlásával és munkába állításával ezt még tovább lehet fokozni
  • versenyképesség, mely az előző három eredményeként kialakul

Mivel a logisztika a teljes anyagi folyamatot és a hozzátartozó információ áramlást kézben tartja, hatáskörének ki kell terjednie szinte valamennyi vállalati részlegre. Még a pénzügyi és a humán folyamatoktól sem független teljesen.