Állampolgári jogok

 1. Gazdasági, szociális és kulturális viszonyokhoz kapcsolódó jogok

  1. Gazdasági jogok
   • a munkához való jog
   • a munka szabad megválasztásának joga
   • azonos munkáért azonos bér
   • pihenéshez való jog
   • fizetett szabadság
   • érdekvédelmi szervezetek kialakításához való jog
   • sztrájkjog
  2. Szociális jogok
   • a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog
   • szociális biztonság joga
   • munkanélküliség esetén a megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jog
  3. Kulturális jog
   • művelődéshez való jog
   • alap-, közép-, felsőfokú oktatásban való részvétel joga
 2. Politikai viszonyokhoz kapcsolódó jogok

  1. Politikai jogok
  2. Szabadságjogok
   • politikai szabadságjogok
    • egyesülési és gyülekezési jog
    • szólás- és sajtószabadság
    • gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság
   • személyi szabadságjogok
    • személyi sérthetetlenség joga
    • levéltitok
    • magánlakás sérthetetlensége
   • állampolgárok egyenjogúsága

Állampolgári kötelezettségek

 1. közteherviselés
 2. szülők, gondviselők kiskorú gyermekük taníttatásáról való gondoskodása
 3. honvédelem, polgári védelem

Polgárjog
Tulajdonjog
Kötelmijog