Az 1996. évi LVII. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény hatálya kiterjed:

  • minden természetes személynek
  • minden jogi személynek
  • minden jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak

a Magyar Köztársaság területén tanúsított piaci magatartására.

Tisztességtelen verseny tilalma

Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma
Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma
Gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma