• a gazdasági élet alkotmánybírósága
  • gondoskodik róla, hogy a piaci versenyben történő állami beavatkozás piackonform legyen, hogy a modern piacgazdaságok egyik meghatározó alapelve érvényesüljön: annyi versenyt, amennyi csak lehetséges és annyi állami beavatkozást, amennyi elkerülhetetlenül szükséges
  • tevékenysége a versenyfelügyeleti funkciók ellátása a hagyományos áru- és szolgáltatási (fogyasztási) piac felett
  • országos hatáskörű szerv
  • elnökét és két elnökhelyettesét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki 6 évre
  • Országgyűlésnek van alárendelve - ez által biztosítható, hogy a kormány napi gazdasági politika szorítása által kikényszerített esetleg piactól idegen döntései megelőzhetők legyenek
  • határozat hozó szerve a Versenytanács
  • tisztségviselői, érdemi ügyintézői, valamint a Versenytanács tagjai a tudományos, az oktatói, a művészeti, a szerzői és a szabadalmi jogi védelem alá eső, valamint a lektori, szerkesztői tevékenységre irányuló jogviszony kivételével más kereső tevékenységet nem folytathatnak, gazdasági társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság illetve igazgatótanács tagjai nem lehetnek
  • a Hivatal elnöke évente az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának esetenként, de legalább évente kötelező beszámolni a Hivatal tevékenységről
  • elnöke tanácskozási joggal résztvesz a Hivatal feladatkörét érintő kérdéseket tárgyaló kormányülésen
  • az adott terület illetékes minisztere köteles a Hivatal véleményét kikérni minden olyan jogszabály tervezettel kapcsolatban, amely a versenyt korlátozza, kizárólagossági jogot biztosít, továbbá az árakra vagy az értékesítési feltételre vonatkozó előírásokat tartalmaz