1. Kis- és középvállalkozások kedvezménye

 • a hitelszerződés megkötésének teljes adóévben 2000. dec. 31-ét követően megkötött szerződés alapján tárgyi eszköz beszerzésének és előállításához alkalmazható
 • az adóévben hitelre fizetett kamat 40%-a, de max. 6 mFt
 • késedelmi kamattal kell visszafizetni, ha szerződéskötést követő 4 éven a beruházást nem helyezik üzembe, vagy a tárgyi eszköz az üzembehelyezés évében vagy az azt követő 3 évben elidegenítik
 • az adókedvezmény igénybevétele a társasági adó 70%-áig érvényesíthető

2. Fejlesztési kedvezmény

 • a beruházás megkezdése előtt benyújtott kérelemre a Pénzügy Minisztérium határozata alapján vehető igénybe
 • legalább 3 milliárd Ft értékű beruházásánál alkalmazható
 • elmaradott térségben létrehozott beruházás esetén legalább 1 milliárd Ft
 • legalább 100 mFt értékű beruházásánál, ha környezetvédelmi internetszolgáltató beruházás
 • munkahelyteremtő beruházásoknál, ha az üzembehelyezés évében és az azt követő 5 évben üzemelteti
 • a jegyzett tőke emelésével a részvények legalább 50 százalékának tőzsdei bevezetését követő három éven belül lehetőség van fejlesztési adókedvezmény igénybevételére

Feltétele:

 • min 30% a korábban még használatba nem vett beruházás értéke és legfeljebb 20% lehet a felújítás értéke
 • az első igénybevételt követő 4 adóévben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma min. 100 fővel nő

Igénybevétele a társasági adó 100%-áig.

3. Beruházási adókedvezmény

 • kormányrendelet alapján meghatározott társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott térségben alkalmazható
 • 1996. dec. 31-ét követően megkezdett és üzembehelyezést követően üzemeltetett beruházásra vonatkozhat
 • min. 3 milliárd Ft értékű termék-előállítást szolgáló beruházás üzembehelyezését követően legfeljebb 10 naptári évben

Feltétel: a beruházás üzembehelyezését követő 2 évben és azt követően csak abban az adóévben vehető igénybe, melyben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 100 fővel meghaladja a beruházás megkezdését megelőző évben foglalkoztatottak száma
Igénybevétele a társasági adó 100%-áig.

4. Térségi és egyéb adókedvezmény