• közhasznú-társaság, alapítvány, kiemelten közhasznú-társaság, társadalmi szervezet, köztestület
  • lakásszövetkezet, ha a vállalkozás tevékenységéből elért bevétele max. 10 mFt és nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10%-át
  • közhasznú-társaság és a vízitársulat adóalapra számított adójának olyan része után, melyet a közhasznú-társaságnál kedvezményezett tevékenységből elért bevétel a vízitársulatnál közfeladatként végzett tevékenységből elért bevétel képvisel az összes bevételen belül
  • önkéntes kölcsönös biztosító-pénztár, ha a kiegészítő vállalkozás tevékenységéből származó bevétele nem haladja meg a pénztár bevételének 20%-át