Gazdasági növekedés:

A gazdasági növekedés a gazdaság fogyasztási, szükségletkielégítési lehetőségeinek bővülését, a nemzetgazdaság jólétének növekedését jelenti.

Főbb jellemző vonásai:

 • Mérése:
  • A növekedést az egy főre jutó kibocsátás nagyságával fogjuk jellemzi:
   1. diszkrét változók esetében: yt = Yt/Nt
   2. folytonos változók esetében: y(t) = Y(t)/N(t)
    Ahol az Yt, Y(t) a t-edik időpont kibocsátása, az Nt, N(t) pedig az ország lakosság
  • A gazdasági növekedés mérőszáma, gy az egy főre jutó kibocsátás növekedési  üteme:
   1. diszkrét változóknál: gy = (yt-1 – yt)/yt
   2. folytonos változóknál: gy = (dy(t)/dt)/y(t)
    Ahol a gy az egy főre jutó termelés növekedési üteme.
 • Növekedési tényezők:
  1. a felhasznált munka mennyisége
  2. a rendelkezésre álló tőkeállomány, illetve az ennek növekedését biztosító beruházások
  3. a természeti tényezők, a megművelt föld, illetve a kiaknázásra kerülő ásványkincsek
  4. a technikai haladás
 • Növekedés típusai:
  1. extenzív: akkor a gazdasági növekedés alapvető forrása a mennyiség bővülése. (fizikai korlát a rendelkezésre álló létszám)
  2. intenzív: a növekedés forrása a termelési tényezők hatékonyságának növekedése.

Konjunktúraciklus:

A konjunktúraciklus a szabályos ingadozás egy teljes periódusa, ami az egyik fellendülés kezdetétől a másik fellendülésig tart.

Főbb jellemző vonásai:

 • Fázisai:
  1. Bővülési időszak (konjunktúraidőszak): kibocsátás növekszik:
   • megélénkülés
   • fellendülés
  2. Visszaesési időszak (dekonjunktúra): kibocsátás csökken:
   • hanyatlás
   • depresszió
 • Időtartama:
  1. egy évnél rövidebb
  2. néhány év kiterjedésűek (= klasszikus konjunktúraciklus)
  3. 18 – 22 év kiterjedésűek
  4. vagy ennél hosszabbak:
   • Kondratieff – ciklusok: 50 éves periódushosszal
   • Szekuláris ciklusok: több évszázadot átölelve.
 • Kiváltó okai.
  1.    beruházási
  2.    monetáris
  3.    politikai stb. ciklusok.
 • Szabályos konjunktúraciklus elemzése.

szabalyos-konjunkturaciklus
A teljes ciklus t1─t5 intervallumban zajlik le. A fellendülés a t1─t2 periódusban történik, amikor a termelés növekedési üteme a trend fölött van. t2─t3 intervallum a hanyatlás fázisa, a termelés növekedési üteme csökken, de még mindig a trendvonal fölött van. A depresszió szakasza t3─t4 időszak, amikor a termelés tovább csökken, de már a trendvonal alatt. A megélénkülés során (t4─t5) a termelés elkezd növekedni, de még a trendvonal alatt.

Termelés, munka átlagterméke, munka határterméke:

A termelés segítségével meg lehet határozni a munka átlagtermékét, és határtermékét.
A munka átlagterméke: egységnyi munkaráfordításra jutó termékmennyiség:
Kiszámítása: APL = a termék mennyiség / a munka mennyisége = Q/L
A munka határterméke: a munkaráfordítás-változás hatására bekövetkező termelésváltozást jelenti.
Kiszámítása: MPL = a termelés változása / a munkaráfordítás változása = ΔQ/ΔL

Függvényként is ábrázolhatjuk őket, ekkor különböző összefüggéseket vonhatunk le:

 • Mindaddig nő a termelés, amíg a határtermék pozitív.
 • Össztermék csökkenő ütemben nő, amikor a határtermék csökkenő, de pozitív.
 • Az átlagtermék maximumát a hozadéki függvény origón átmenő érintője jelzi.
 • Az átlagtermék ott éri el a maximumot, ahol egyenlő a határtermékkel.

utolsoabra