Állami gazdaságpolitikai beavatkozás finanszírozása:

 • Rövid távon: hitelt vesz fel:
  • magánszférától
  • jegybanktól
 • Hosszú távon:
  • kiadás csökkentése: transzferek, kormányzati vásárlások csökkentése
  • bevétel növelése: autonóm adók növelése

Költségvetési deficit kezelése kapcsán létező beavatkozási kénszer, adósság, inflációs csapda:

Hosszú távon:

 • Autonóm adók növelése: T0
      autonom-adok
 • a)
  T(Y)-görbe párhuzamosan felfelé húzódik, mégpedig addig, míg a költségvetési kiadásokat ábrázoló vízszintes (G + TR)-egyenest YD mellett metszi, így az IS csökken.
  Az állam a magasabb makrojövedelem árát költségvetésének deficitjével fizeti meg, illetve a költségvetés egyensúlyát a makrojövedelem alacsonyabb szintjével tudja csak biztosítani.
 • b)
  Az autonóm adók növelése itt a T0-görbét tolja felfelé, míg a költségvetés kiadásait ábrázoló egyenest el nem éri. Az IS itt is csökken.
 • Az a) és b) esetet összehasonlítva a kizárólag autonóm adókat alkalmazó gazdaságban a költségvetési deficit azonnal megszüntethető az annak mértékével megemelt adók segítségével, viszont ha jövedelemtől függő adók is léteznek, akkor a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges adóemelés mértéke nagyobb, mint a költségvetés deficitje.
 • Kormányzati vásárlások, transzferek csökkentése: G+TR ↓
  transzferek

A G0 + TR-görbe lefelé tolódik.Az IS pedig megint balra tolódik.
A transzferkifizetések csökkentése kevésbé káros a jövedelem és így a gazdaság egésze szempontjából, mint a kormányzati áruvásárlások visszafogása.
Az a), b), c) eset hatására: csökken a makrojövedelem, az aggregált kereslet, az aggregált kínálat, így csökken a foglalkoztatottak száma is. Ezért növekedni fog a munkanélküliek száma.

Rövid távon:

Az állam a jegybanktól vesz fel hitelt:

Az állam értékpapír eladása a kamatláb csökkenéséhez vezet, melynek hatására az LM-görbe jobbra tolódik.
Ha az állam a jegybanktól vesz fel hitelt, akkor fennáll a veszélye:

 • az adósságcsapdának:
  A kormányzat által a t-edik időpontban felvett hitel kamatait a (t+1)-edik időszakban kell megfizetni. Ezért a (t+1)-edik időszakban a költségvetés kiadásai megnőnek az adósságszolgálat összegével. Hiába szűnik meg a korábban létrejött elsődleges deficit,
  ha az adósságszolgálat újabb deficitet eredményez.
 • az inflációs csapdának:
  Mivel jegybankpénz kerül a forgalomba, a forgalomban lévő pénz mennyisége megnő, mely az árszínvonal emelkedését váltja ki, és ez inflációhoz vezethet.

Ábrázolva:
adossag-csapda