Fiskális és monetáris politikai intézkedések hatása és annak következményei a makrokeresleti görbére (AD):

Költségvetési (vagy fiskális) politika:

Célja az árupiaci kereslet módosítása, a költségvetés bevételi és kiadási tételeinek felhasználásával. A költségvetési politikát a kormány alakítja ki és valósítja meg.
koltsegvetes

 • A kormányzati vásárlások: G0, a transzferkifizetések: TR és az adóztatás: T0 a kormány költségvetésének elemei.
 • Ezek a költségvetési tételek az IS-görbe helyzetét befolyásolják. Mindez változatlan árak mellett történik, az árupiaci kereslet változása az AD-görbének az IS-görbével azonos irányú eltolódását eredményezi.
 • YD = C0 + ĉ(Y – T0 – zY + TR) + I0 – ai + G0  

Az IS-görbe jobbra tolódik, és az aggregált kereslet is nőni fog: AD ↑, ha:

 • A kormányzati vásárlások nőnek: G0
 • Adó csökken: T0
 • Transzferek nőnek: TR ↑

Mindhárom hatására ugyanaz a folyamat játszódik le:

 • nő a jövedelem: ΔY ↑ → pénzkereslet is nő: L1(Y) ↑ →a pénzpiacon túlkereslet alakul ki →
 • Y↑→ pénz kereslet ↑→ pénzpiaci túlkereslet→ i ↑→ beruházás ↓→ kiszorítási hatás
 • Aggregált kereslet↑ (P változatlan)→ aggregált kínálat↑→ árszínvonal↑→ csökken a forgalomban lévő pénz reálértéke → túlkereslet a pénzpiacon→ i↑→ beruházás↑→ kiszorítási hatás
 • a kamatláb nő: i ↑ → a beruházás csökken: I ↓
  • kiszorítási hatás
 • aggregált kereslet nő: AD ↑ ( változatlan árszínvonal mellett: P0 ) → aggregált kínálat is nő: AS ↑ →
 • → árszínvonal nő: P ↑ → csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség reálértéke: MPN ↓ →
 • → túlkereslet a pénzpiacon → kamatláb nő: i ↑ → beruházás csökken: I ↓
      • kiszorítási hatás

Monetáris politika:

A forgalomban levő pénzmennyiség szabályozásán keresztül befolyásolja nemzetgazdasági folyamatokat. A monetáris politika a központi bank hatáskörébe tartozik.
monetaris-politika

A monetáris politika hatására a következő folyamat játszódik le:

 • Az LM-görbe lefelé tolódik, az aggregált kereslet viszont nőni fog: AD ↑, mert:
 • A forgalomban lévő pénz nő: M ↑ → reálpénzkínálat is nő: M1S/M0 ↑ ( változatlan árszínvonal mellett:
 • P0 ) → pénzpiacon túlkínálat lesz → gazdasági szereplők értékpapírokat vesznek → árfolyam
 • emelkedni fog: PV0 ↑ → kamatláb csökken: i ↓ → beruházás nő: I ↑ → a jövedelem is nő: Y ↑.
 • Aggregált kereslet nő: AD ↑ (változatlan árszínvonal mellett: P0 ) → aggregált kínálat is nő: AS ↑ →
 • árszínvonal nő: P ↑→ pénzkínálat csökken: ( M1S/P↑) ↓→ kamatláb nő: i ↑→ beruházás csökken: I↓
           • (kiszorítási hatás)

A fiskális és monetáris politika eredményessége:

A monetáris politika önállóan, a költségvetési politikától függetlenül is kedvezően hat az összkeresletre és ezen keresztül a jövedelemre és a foglalkoztatásra. Különösen fontos a kamatlábcsökkentő hatása: ugyanis ez lehetővé teszi, hogy a költségvetési politika kiszorító hatását mérsékelje, ellensúlyozza. Ebből joggal vonható le az a következtetés, hogy a gazdaságpolitika irányítóinak együttesen kell kezelniük a költségvetési és monetáris politikát, egymást kiegészítve és összehangolva.

A monetáris politika hatásának bizonytalansága keynesiánus elmélet szerint:

A monetáris politikát bizonytalanabb keresletszabályozó eszköznek tartják, mint a költségvetési politikát, mert:

 • A pénzkibocsátás hatása a kamatlábra nagymértékben függ a pénzpiaci folyamatoktól, ahol a spekulációs pénzkereslet reagálása kiszámíthatatlan.
 • Létezik egy likviditási csapda: egy alacsony kamatláb van, és arra számítanak, hogy onnan nem fog tovább csökkeni a kamatláb.
 • Várakozások: A várakozások szerepe az árupiaci kereslet változásában jelentkezik: a kamatláb csökkenése csak akkor növeli a beruházási keresletet, ha a profitkilátások megfelelőek. Nagyon kedvezőtlen profitvárakozások esetén a kamatláb hiába csökken, a beruházási kereslet nem vagy csak csekély mértékben változik, ezért az árupiaci kereslet, s ezzel az egyensúlyi jövedelem sem változik érezhetően.

A fiskális és monetáris politika eredményessége a neoklasszikus, illetve a monetarista elméletben:

A neoklasszikus modellben a pénzmennyiség megváltoztatása a reálfolyamatokat nem érinti, így a monetáris politika hatására legfeljebb a kereslet nominálértéke nőhet. Ez pedig inflációhoz vezet.
Ugyanakkor a neoklasszikus modellben a kínálat adott, s ehhez alkalmazkodik a kereslet, vagyis az árupiacot befolyásoló keresletorientált gazdaságpolitika a kereslet szintjére nem hat, legfeljebb annak szerkezetét változtatja meg.