Keynesi szemlélet szerint szükség van az állam aktív gazdasági szerepvállalására, a stabilizáció érdekében.

Bevételei: pl. autonóm adó, lineáris adó (adókulcs) változtatásával.

Kiadásai: pl. vásárlásai, kifizetett transzferei változtatásával.
Jelentős hatást gyakorol még a kamatlábakra, termelésre is.

Adófüggvény:

  •  Y1 deficites költségvetés
  •  Y2 egyensúlyban van,
  •  Y3 szufficites.

Az állam bevételeinek hatása:

Ez a kép még nincs feltöltve!!!

Az autonóm adó közvetve hat!

Csökken az egyensúlyi jövedelem
Y1-ről Y2 –re.

Ez a kép még nincs feltöltve!!!

Kamatláb és árszínvonal nem változik.
Adókulcs, z növekedés hatása:

Ez a kép még nincs feltöltve!!!

Ha z nő, laposabb az árupiaci keresleti függvény, csökken a makrojövedelem.
T közvetve hat!

IS meredeksége is változik:

Ez a kép még nincs feltöltve!!!

Az állam kiadásainak hatása:

Ez a kép még nincs feltöltve!!!

Multiplikátorhatás: Beruházási vagy fogyasztási

1-nél nagyobb, az egyensúlyi összkereslet és a tényleges jövedelem közti eltérés megszüntetéséhez egy ennél kisebb pótlólagos beruházás elegendő.
A teljes foglalkoztatás eléréséig működik a hatása.
Adómultiplikátor:
Ha kormányzati kiadásokat(növekedését) adóból fedezik, azok mértékben csökkentik az összkeresletet.

Ez a kép még nincs feltöltve!!!

Haavelmo tétele:

Egyensúlban lévő költségvetés is dinamizálja a gazdaságot a G nagyságával, növeli a makrojövedelmet.

ΔG = ΔT

Ez a kép még nincs feltöltve!!!