Eredeti Phillips-görbe:

A munkanélküliségi ráta és a nominálbérek növekedési üteme között teremt kapcsolatot.
Eredménye:
  • A nominálbérek gyorsabb növekedése a munkanélküliség csökkenéséhez kapcsolódik.
  • Létezik olyan munkanélküliségi ráta (6%), amely mellett a pénzbérek növekedési üteme zérus, vagyis ahol a nominálbérek stabilak.
A Phillips-görbe alapján a munkanélküliségi rátához hozzárendeljük a nominálbér növekedési ütemét, amelyből a nominálbér mindenkori szintje kiszámítható.
eredeti-phillips

Rövid távú Phillips-görbe:

Az inflációs ráta és a munkanélküliségi ráta közötti kapcsolatot vizsgálja.
Az eredeti Phillips-görbétől annyival különbözik, hogy a görbe nem 6%-nál metszette a vízszintes tengelyt, hanem 5,5%-os munkanélküliségi rátánál, amely abból adódhat, hogy nem a nominálbérek növekedési ütemét, hanem az inflációs rátát vizsgálták.

Általános képlete:

∆n/∆u<0
π (t) = m [u (t)]  , ahol dm/du <0, azaz minél nagyobb a munkanélküliségi ráta, annál kisebb az inflációs ráta, és fordítva.

Gazdaságpolitikai jelentősége:

Amennyiben egy kormány gazdasági programjában a munkanélküliség csökkentését tűzi ki célul, kockáztatja az infláció kialakulását, illetve felgyorsítását; az infláció csökkentésére tett intézkedések pedig a munkanélküliség növekedését válthatják ki.
A gazdaságpolitikai kormányzatnak döntenie kell. A munkanélküliséget vállalja fel, és ennek árán csökkenti az inflációt, vagy az antiinflációs intézkedések fontosabbak, de akkor a munkanélküliség csökkenése nem fog bekövetkezni.
rovid-tavu-phillips

Hosszú távú Phillips-görbe:

A hosszú távú Phillips-görbét a rövid távú Phillips-görbe eltolódásából kapjuk.
hosszu-tavu-phillips

Az ábrából látható, hogy az u0 munkanélküliségi ráta több különböző inflációs ráta mellett létezhet. Ha ezt a munkanélküliségi rátát a különböző inflációs rátákkal kombináljuk, akkor kapjuk a hosszú távú, gazdasági stagnálás melletti inflációra érvényes Phillips-görbét.

Általános képlete:

π (t) = m [ u (t)] + πe (t)

Gazdaságpolitikai jelentősége:

A munkanélküliség csökkentésére tett intézkedések csak ideiglenesen hatnak; hosszabb távon – a gazdaság adottságaitól függően

  • a munkanélküliségi ráta állandó értéket mutat.

Természetes munkanélküliségnek nevezzük a nemzetgazdaságban hosszú távon tapasztalható munkanélküliséget.