Munkanélküliségről beszélünk ha a nemzetgazdaság aktív lakosságának létszáma nagyobb, mint a foglalkoztatottak száma.

Önkéntes munkanélküliség.az aktív lakosságnak azon része akik önszántukból választják a munkanélküliséget.

 • Súrlódásos vagy frikciós:munkahely változtatása időleges munkanélküliség
 • Strukturális: saját munkaerő kínálatának, szakmaiságával nem elégedett, ezért átképzésen vesz részt.

Kényszerű munkanélküliség:akkor alakul ki ha a munkakínálat nagyobb mint a munkakereslet, azaz NS>ND(dolgozna de nem tud elhelyezkedni.

 • Konjunktúrális: adott gazd.-i helyzetben kisebb a munkakereslet nagysága, mint a kínálat
 • Strukturális: a munkaerő kereslet és kínálat szerkezete nem egyezik

Munkanélküliségi ráta: U= munkanélküliek száma/aktív népesség száma*100

Okun törvénye:

 • Az aktuális és hosszabb ideig stabilnak mutatkozó munkanélküliségi ráta, valamint az aktuális és a potenciális kibocsátásoknak megfelelő jövedelem között számszerű összefüggés mutatható ki
 • Munkanélküliségi ráta jövedelemrugalmasságára kérdez rá
 • U:1%, GDP:3,2%, potenciális GDP:4% = A munkanélküliségi ráta 1%0 csökkenéséhez 3,2%-kal kell nönie a munkajövedelemnek
 • Yp=Yt[1+0,032(ut-4)]
 • GDP bizonyos mértékben változik, akkor a munkanélküliségi rátájának is meghatározott mértékben változnia kell

Neoklasszikus munkanélküliség:

 • Csak ökéntes munkanélküliség lehet
 • Itt az alkalmazkodáshoz idő kell
 • Reálbér egyensúlyi szinten van:munkakereslet=munkakínálat. Ilyenkor nincs munkanélküliség, és a teljes foglalkoztatottság mellett megtermelt áruk iránti kereslet megegyezik a kibocsátással—munka és árupiac egyensúlyban van

Kialakulása:

 • Egyensúlyi reálbérnél magasabb az aktuális reálbér
 • Munkakereslet<munkakínálat
 • Foglalkoztatottság=munkakereslet
 • Bérek nem reagálnak azonnal
 • A munkapiaci túlkínálat árupiaci túlkeresletet vált ki—két piac ilyen viszonya: Klasszikus munkanélküliség

Okai:

 • Inflációk hiánya
 • Hatékony bérek
 • Szakszervezetek: kiharcolják a magasabb bért, amely az átlagbér növekedéséhez, és ezzel munkanélküliséghez vezet

Megszűnése:

 • Reálbér csökken, a piac egyensúlyi állapotba kerül
 • Árszínvonal azonnali alkalmazkodásának hatására a reálbér a korábbi (W/P)e egyensúlyi szintre csökken

Csökkentése:

 • piaci mechanizmusok révén
 • munkapiaci túlkínálat a reálbérek csökkenését, az árupiaci túlkereslet a termékárak növekedését váltja ki
 • így a piacok önmegtisztító működése egyensúlyt eredményez
 • nincs szükség állami beavatkozásra 

abra006

Keynesi munkanélküliség:

 • az elégtelen árupiaci kereslet nem a termékárak csökkenését váltják ki, hanem a termelők mennyiségi alkalmazkodásához vezet
 • ha adott árszínvonal mellett az összkereslet kisebb, mint a teljes foglalkoztatás melletti kibocsátás, akkor a termelés ehhez a kereslethez igazodik, ami munkanélküliséget eredményez
 • munkanélküliség mértéke:Ns-No
 • minimálbér túl magas a munkapiaci egyensúlyhoz képest
 • mindig létezik bizonyos mértékű kényszerű munkanélküliség
 • GDP bizonyos mértékben változik, akkor a munkanélküliség rátájának is eghatározott mértékben változnia kell

Csökkentése:

 1. 1.Fiskális eszközzel: gond:
  • kiszorítási hatás
  • árszínvonal emelkedés
 2. 2.Monetáris eszközzel:
  •  hatása bizonytalan
  •  várakozás, árszínvonal emelkedése
  •  likviditási csapda
abra007