Teljes keynesi modell:

teljes-keynesi-modell

Négy egenlettel írható le:

 • I(i,η)+Go=S(Y-T)
 • M/P=L(Y,i,Πe)
 • N=N(Ko,Y)
 • Y’(Ko,N)/N’=W/P

Koordináta rendszer:

 • A: IS-LM helyzete
 • C: AD, AS
 • E: termelés technológiai összefüggései
 • D: hatékony foglalkoztatás feltételét fejezi ki
 • B: az árupiaci kereslet a foglalkoztatottságon keresztül az árszínvonalat determináljA

Jellemzés:

 • Foglalkoztatottság növelésével csökken a munka határtermelékenysége, a profitmaximum csak az árszinvonal növelésével biztosítható
 • N-P koordináta r.: monoton növekvő fv.

Modell működése:

 • Az árupiaci kereslet a fogyasztási keresletből, a beruházási keresletből, és az állam által támasztott keresletből tevődik össze
 • A fogyasztási kereslet a rendelkezésre álló jövedelem függvénye, a beruházási kereslet pedig a várakozásoktól és a kamatlábtól függ(exogén:állami vásárlás)
 • A kamatláb a pénzpiacon a reáljövedelem alakulásától függ
 • A kibocsátás meghatározza a foglalkoztatottságot,ami az árszínvonalat determinálja
 • Ez, vmint a nominálpénzmennyiség eredményez egy bizonyos reélpénz-mennyiséget, amely a jövedelemszinttől és a kamatlábtól függő reálpénzkereslettel találkozik
 • Kialakul a kamatláb, amely a beruházási kereslet egyik meghatározó eleme, így a 3 piac kölcsönösen összekapcsolódik
 • Dichotómia idegen tőle
 • A pénz visszahat a reáltényezőkre, a nominális és reálszféra kapcsolata kétoldalú

Exogén változók:

 • Nominálpénz-mennyiség, M
 • Nominálbér, W
 • Munkakínálat, Ns
 • Tőkeállomány, K

Endogén változók:

 • Kibocsátás, ill. a reáljövedelem, Y
 • Foglalkoztatottság, Nf
 • Árszínvonal, P
 • Nominálkamatláb, i

Gazdaságpolitikai lehetőségek:

Szabályozottság foka szerint:

 1. diszkrecionális: alapos mérlegek után, a mindenkori konkrét esetre vonatkozó kormányzati beavatkozást értjük. Akkor alkalmazzák, ha fontos szerepet játszó intézmény megy csődbe. Előnye: adott körülmények között igen hatékony. Hátránya: a döntés meghozásakor ritkán foglalkoznak a későbbi hatásokkal.
 2. Szabályhoz kötött gazd.-i politika: akkor folytatják, ha hosszú távú stratégiát dolgoznak ki és vezetnek be és a döntéseket ennek alapján hozzák meg.
 • Keresletélénkítő:
  • Közvetlen: az állam mint megrendelő, gazd.-i szereplőként jelenik meg a piacon
  • Közvetett: a magánszféra keresletét közvetlen igyekszik növelni.
   Fiskális pol.: költségvetési eszközök igénybe vétele
   Monetáris pol.: pénzügyi eszközök felhasználása
 • Kínálat ösztönző:
  • Tőkeadó csökkentése
  • Béradó csökkentése