teljes-neoklasszikus

 • Nd(W/P)=Ns(W/P)--Ne
 • Y=f(Ko, Ne)
 • S(i)-tőkekínálati fv.,  C=Ypot-S(i)
 • I(i)=S(i)—ie
 • Állam: I(i)+G=S(i)—inő
 • C=(Ypot)-S(i)-I,-c  ---kiszorítási hatás
 • Ms/P=L(Y), MV=PY,  P=MV/Y
 • Mivel a foglalkoztatottság nem változik, ezért nem változik a kibocsátás sem
 • A kamatláb biztosítja az egyenlőséget a megtakarítási szándék és a tervezett beruházás között

Koordinátarendszer:

 • E: jövedelem megtakarítása és fogyasztása

Jellemzés:

 • Az aggregált keresleti függvény az egyes árszintekhez rendeli hozzá a reáljövedelem különböző értékeit
 • P=M/L(Y,i,Πe)   nominális pénzkínálat és a reálpénkereslet ezen az árszinten kerül egyensúlyba
 • Az aggregált keresleti függvény tehát a kibocsátás egyes értékeit a pénzpiacon keresztül kapcsolja össze az árszínvonal különböző értékeivel

Működése:

 • Exogén tényező:
  • termelési fv. [Y(K,N)]
  • munkakínálati fv. [Ns(W/P)]
  • pénzkínálat (M)
  • kormányzati beavatkozás mértéke (G,T)
  • fogyasztók időpreferenciája [S(i)]
 • Ezek együttes működése kialakítják  a Y,i,W/P,P nagyságát
 • Endogén tényezők:
  • foglalkoztatás (N*)
  • fogyasztás (C)
  • megtakarítás (S)
  • beruházás (i)
 • Ezek meghatározzák a gazdaságot jellemző egyéb tényezők nagyságát

Logikai felépítése:

 • Munkakínálati, termelési fv → munkakereslet: meghatározza az egyensúlyi reálbért, foglalkoztatást → kibocsátás
 • Ypot.-->összkereslet max. értéke
 • Megtakarítás+beruházási kereslet+kormányzat pénztőke igénye → egynsúlyi reálkamatláb → beruházás, megtakarítás, fogyasztás nagysága
 • Kibocsátás+reálkamatláb → pénzkereslet → egyensúlyi árszínvonal

Dichotómia:

 • Gazdaság reálváltozói függetlenek a nominális értéktől, a pénzpiac független a többi piactól
 • Olyan kettősség, amelyik törést jelent a modellben és elszakítja egymástól a gazdaság egyes területeit
 • Pénz semleges
 • A pénzmenyiség szabályozásán alapuló gazdaságpolitika hatástalan
 • Nominál és reálváltozók ilyenfajta elhatárolása lehetővé teszi a reálgazdaság vizsgálatát