Pénzkereslet:

 • a leglikvidebb vagyontárgy meghatározott összegének tartására irányuló szándék, igény
 • gazdasági szereplők által tartani kívánt pénz mennyisége
 • Pézkeresleti fv: az az öszefüggés, mely a gazdasági szereplők összessége által tartani kívánt pénzmennyiséget a jövedelem, a tényleges és várt nominálkamatláb, valamint  a várt inflációs ráta függvényében határozza meg, L → L(Y,i,ie,Πe)

Egyensúly a pénzpiacon:

 • A forgalomban lévő pénzmennyiség reálértéke az az árumennyiség, amelyet a pénztulajdonosok ebből adott árak mellett vásárolhatnak, azaz a nominál-pénzmennyiség és az árszínvonal hányadosa: M/P
 • Pénzpiaci egyensúly: ha a reálpénzkereslet egyenlő a pénzkínálat reálértékével,        
 • L(Y,i,Πe)=M/P
 • A tranzakciók árösszegének és a forgalomban lévő pénzmennyiség arányát a pénz forgási sebességének nevezzük, ami kifejezi, hogy egységnyi pénz hányszor cserél gazdát egy bizonyos időszak alatt

NEOKLASSZIKUS:

neoklasszikus2

2 pénzfunkciót fogadnak el: 

 • forgalmi eszköz
 • értékmérő
 • A pénz vagyontartási funkcióját csak részben ismerik el, csak akkor, ha az adásvétel időben elkülönül
 • A pénztartás lényege egy későbbi vásárlás, beruházás, vagyis profitszerzés
 • Szerintők a péztartás nem biztosít kamatot, a pénzkereslet független a kamatlábtól, csak a jövedelem alakulásától függ
 • Így a kamatláb szerintük a hitelkereslet, és a hitelkínálat, vagyis a beruházások és a megtakarítások kölcsönhatásaként alakul ki az árupiacon, tehát a kamatláb a pénzpiac számára adottság

Külső adottság:

 • Jövedelem
 • Kamatláb
 • Infláció
 • Nominális pénzkínálat: Ms

Fisher-féle forgalmi egyenlet:

 • MV=PY,  
 • M: pénz tömege
 • V: forgási sebesség
 • P:árszínvonal
 • Y:tranzakciók volumene

Cambridge egyenlet:

 • A pénz tartására helyezi a hangsúlyt
 • M=kPY=L   k=1/V (pénztartási együttható)

Egyensúly:

 • Nominális pénzkínálat adminisztratíve meghatározott mennyiség
 • Pénzkereslet értéke csak külső tényezőktől függ a pénzpiacon nagysága konstans
 • Pénzkínálat reálértéke szükséges
 • Áru és tőkepiac együttesen meghatározza a kamatlábat, akkor a nominál-pénzkínálat nagysága a pénzpiacon kívülről adott
 • Az árszínvonal segítségével alakíthatjuk ki ezt a nominális mennyiséget reálmennyiséggé
 • Az árak növekedésével csökken a pénzkínálat reálértéke
 • Mivel a pénzkereslet az árszínvonaltól független, függőleges görbeként jelenik meg

Nem egyensúlyi helyzet:

 • L(Y,i,Πe) nem egyenlő M/P
 • Egyensúly kialakulása: árszínvonal alkalmazkodása
 • Ha a pénzkereslet meghaladja a pénzkínálatot, akkor az árszínvonal csökken
 • Ellenkező esetbe az árszínvonalnak növekednie kell az egyensúly felé való elmozdulás érdekében

Pénzpiaci egyensúly kialakulása:

penzpiaci-egyensuly

KEYNES:

Pénzkeresleti motívumok:

 • jövedelmi: a gazdasági szereplő célja a jövedelem kézhezvétele és elköltése közti időszak áthidalása (keynes), vagyis a későbbi vásárlásra való felkészülés.(Y monoton növekvő függvénye)
 • üzleti: a korábban felmerülő költségek fedezése a várható bevételek kiérkezésének időpontjáig.(Y monoton növekvő függvénye)
 • Tranzakciós pénzkereslet (Mtd) nevezzük az üzleti és jövedelmi motívumok miatt megvalósítani kívánt pénztartó szándékot. A tranzakciós pénzkereslet a jövedelem monoton növekvő függvénye, azaz MtD=MtD(Y)M’tD/Y’>0
 • Óvatossági pénzkereslet az a pénzmennyiség amelyet a gazdasági szereplők előre nem látható kiadások fedezésére kívánják tartani. Az óvatossági pénzkereslet a jövedelemnek monoton növekvő, a kamatlábnak monoton csökkenő függvénye, azaz
 • Spekulációs(MoD): motívum alapján keletkezett pénztartási szándéktól eredő pénzkeresletet spekulációs pénzkeresletnek nevezzük. Az értékpapír piacot is figyelembe kell venni. A spekulációs szándékkal a piacon jelentkező gazdasági szereplő elsősorban a vagyontartás formájáról dönt:pénz vagy értékpapír.

Valamely értékpapír árfolyamán a szóban forgó értékpapír piaci árát értjük, azt az összeget amelyért gazdát cserél. A fix kamatozású értékpapír kamatlába a fix kamatjövedelem és az árfolyam hányadosa.
Értékpapír piaci kamatlába: ha a piaci kamatláb csökken-gazdasági szereplők tartózkodnak az értékpapír vásárlástól –pénzkereslet nő.A spekulációs motívum alapján keresett pénzmennyiség nő a piaci kamatláb csökkenése esetén és fordítva, csökken, ha a piaci kamatláb nő.

Külső adottság:

 • Makrojövedelem
 • Árszínvonal
 • Infláció
 • Pénz mennyisége (M)
 • Értékpapírpiac:homogén

Exogén:

 • Árszínvonal
 • Reáljövedelem
 • M állandó

Egyensúly:

 • Nominális pénzkínálat meghatározott mennyiség
 • Pénzkereslet értéke csak külső tényezőktől függ, a pénzpiacon nagysága konstans
 • Árszínvonal alkalmazkodása
 • Értékpapírpiac bekapcsolódik, pénzpiaccal szorosan összefügg
 • A kamatláb mozgása egyszerre teremti meg a pénz és értékpapírpiac egyensúlyát
 • Növekvő jövedelem növekvő egyensúlyi kamatlábat eredményez
 • LD=L1(Y)+L2)i
 • Ms/P=L(Y,i,Πe)

lm-gorbe01

LM görbe:

 • A reáljövedelem és a kamatláb mindazon kombinációi, amelyek mellett a pénkereslet és a pénzkínálat egyenlők egymással
 • Azon egyensúlyi pontok halmaza, amelyek felé a pénzpiac mozgása közelít

lm-gorbe02