Beruházás:

 • Az a tevékenység, amely a tőkejavak előállítására és beszerzésére irányul
 • Beruházási kereslet: a beruházási tevékenységhez szükséges tőkejavak iránti kereslet (I)
 • A beruházások egy része a termelés során elhasználódott tőkejavak pótlását, a tőkeállomány értékének és teljesítményének fenntartását szolgálja
 • Pótló beruházás: termelés során elhasználódott tőkejavak új tőkejavakkal való cseréje. A pótló beruházás következtében a vizsgált időszakban a tőkeállomány nagysága nem változik, Ip
 • Bővítő beruházás: tőkeállomány növekedését eredményezi, Ib
 • I=Ip+Ib
 • Mindegyik beruházási tevékenység végső felhasználás
 • Pótló beruházás=amortizáció

NPV: a befektetés révén megszerzett tőkejószág jelenértékének és a megszerzés, befektetés ráfordításainak a különbsége

Neoklasszikus beruházás:

 • Nettó beruházás célja a tőkeállomány növelése
 • A vállalatok akkor tervezik a tőkeállomány növelését, ha abból a profit növelésére számítanak
 • A profit akkor nő, ha a tervezett beruházás következtében a bevétel nagyobb mértékben növekszik, mint ahogyan a költségek nőnek
 • A beruházás nettó jelenértéke pozitív
 • Belső kamatlába megegyezik a piaci kamatlábbal
 • A beruházási kereslet nemzetgazdasági szinten a vállalatok profitmaximalizálásából vezethető le
 • Azokat a beruházásokat érdemes megvalósítani, amelyeknél a tőke határtermelékenysége legalább akkora, mint a piaci kamatláb

Kamatláb:

 • Beruházási kereslet másik meghatározó eleme a kamatláb
 • Ha a kamatláb csökken, érdemes növelni a beruházásokat, mert a tőke határtermelékenysége meghaladja a piaci kamatláb nagyságát, ezzel növekszik a profit
 • A kamatláb növelésével viszont minden beruházás nettó jelenértéke csökken, és lesznek olyan beruházások, amelyek megvalósítására már nem kerül sor, mert nettó jelenértékük negatívvá válik
 • A kamatláb növekedésével a beruházások iránti kereslet csökkenni fog
 • A bevétel olyan stabil, és előre látható, mint a fogyasztók jövedelme
 • A gazdaságban mindig biztosított a potenciális kínálat melletti termelés, az árupiacon mindig a tervezett jövedelmmel azonos a tervezett kereslet
 • A jövőbeni profit ára csak a reáltényezőktől függ
 • A beruházási kereslet csak a reáltényezőktől függ
 • Bármely piaci kamatláb mellett éppen annyi beruházást valósítanak meg, amennyinél a tőke határtermelékenysége megegyezik a kamatlábbal

IRR: az a diszkontráta vagy kamatláb, amely mellett a befektetés nettó jelenértéke 0.

Beruházási kereslet:

 • A kamatláb monoton növekvő függvénye
 • I → I(i), ahol ∆I(i)/∆i<0
 • A beruházási keresleti függvény egyben a tőkekeresleti függvény
 • Nagyságát a kamatláb határozza meg

beruhazasi 

Keynesi beruházás:

 • A piaci kamatláb növekedésével a beruházási kereslet is csökken
 • 2 eltérés a neokl.-tól: a piaci kamatláb nagyságát nem az árupiaci tényezők határozzák meg, és a beruházási döntésekben szerepet kap a bizonytalanság is
 • a megtakarítások nagysága közvetlenü nem a kamtlábtól, hanem a jövedelemtől függ
 • a kamatláb lakulása a megtakarítások összetételét határozza meg
 • a kamatláb a pénz és tőkepiac egymásrahatásával határozódik meg
 • a kamatláb az árupiactól, ezzel a reáltényezőktől függetlenül alakul
 • várható jövedelem nem mérhető fel teljes biztonsággal
 • a gazdaság csak véletlenül éri el a potenciális kibocsátás nagyságát, ezért a várható jövedelem csak bizonytalanul becsülhető fel+kamatláb is
 • a vállalatok értékelése a tőkepiacon történik, a vállalati részvények és kötvények árfolyamának változásában tükröződik, ez függ az értékpapírpiaci spekulációtól
 • a várható bevételek felmérése függ a vállalatok jövőre vonatkozó várakozásainak jellegétől(optimista:bevétel nő, pesszimista: csökken)
 • beruházási döntéseket a várakozások is megtahározzák

Beruházási kereslet:

 • a vállalati szektor tervezett beruházásainak nagysága a kamatláb és a várakozások függvénye I=I0+ai
 • I → I(i,η)
 • A beruházási kereslet a kamatláb növekedésével csökken, a várakozások javulásával pedig nő, azaz: I’(i,η)/i1<o, I’(i,η)/η’>0
 • Rövid távon a vállalati szektor várakozásai exogének
 • A beruházási keresletet adott várakozások mellett a kamatláb mozgása hat. meg

beruhazasi2