Munkakereslet:

A vállalati szektor által foglalkoztatni kívánt munkáslétszám

Neoklasszikus munkakereslet:

 • Árak szabadon mozognak, ez biztosítja a piacok egyensúlyát
 • Minden szereplő magatartását az áralakulás határozza meg
 • a munkakereslet a reálbértől függ
 • az aggregált munkakeresleti függvény minden reálbérhez hozzárendeli a vállalati szféra tervezett munkakeresletét: ND—ND(W/P)
 • ND=K[a(1-α)/(W/P)]1/α
 • K, a, α állandó
 • ND csak a reálbér függvénye
 • neoklasszikus

Keynesi munkakereslet:

 • Kínálat nagyságát a kereslet határozza meg
 • A vállalati szektor tervezett foglalkoztatási szintje az összpiac működésétől függ
 • Az alkalmazni kívánt munkamennyiség csak meghatározott reálbér mellett valósulhat meg
 • A vállalati szektor munkapiaci magatartását olyan függvény írja le, amelyik minden tervezett munkáslétszámhoz hozzárendeli a hatékony felhasználását biztosító reálbért ----Ez a reálbérfüggvény
 • W/P---W/P(N(Y))
 • A munka a felhasználása a termeléstől függ
 • W/P=a(1-α)(K/N)α
 • Ha N növekszik, akkor W/P-nek csökkennie kell ahhoz, hogy a foglalkoztatás hatékony legyen

Neoklasszikus:

1. Munkapiac és a kínálat:

 • A munkapiac mindig egyensúlyban van, megvalósul a teljes foglalkoztatottság, a reálbér mindig megegyezik az egyensúlyi értékkel
 • A teljes foglalkoztatás melletti kibocsátás rövid távon a maximális kibocsátást adja (potenciális kibocsátás)
Aggregált kínálati függvény: minden árszinthez hozzárendeli a tervezett kínálat nagyságát
As—AS(p)
 • Az összkínálat független az árszínvonaltól, így az aggregált kínálat minden árszínvonal mellett megyegyezik a potenciális kibocsátás nagyságával
 • Árszínvonal külső adottság, exogén
 • Árak,bérek rugalmasak
 • Y=Kα*N1-α  ahol k állandó, és 0<α<1
 •      _                   _
 • Ns=N,   Yp=Kα*N1-α                        _
 • W/P=MPN=Y’     --- W/P=Kα(1-α)N-α

aggregalt

2. Árupiac:

 • Reálkiadások nagysága megegyezik a potenciális jövedelemmel
 • Rövid távon a fogyasztás és a megtakarítás arányát a kamatláb határozza meg
 • A fogyasztás a jövedelem azon része, amit nem takarít meg
 • Az árupiac akkor van egyensúlyban ha a fogyasztási cikkek és a beruházási javak keresletének összege megegyezik a jövedelemmel, feltétel, hogy adott kamatláb mellett a vállalatok tőkekereslete megegyezzen a háztartások tőkekínálatával
 • Y=I(i)+C(i)    I(i)=S(i)
 • Tőkepiaci kereslet: I(i)=I0-ai
 • Beruházás: megtakarításhoz igazodk,  Ypot=C0+S0

Kormányzati beavatkozás:

 • Megváltoztatja a rendelkezésre álló jövedelmet
 • Adó: jövedelemtő független adó, T=T0+zY, Ydi=Ypot-T, C’(i)=Ydi-S(i)
 • Transzfer: Ydi=Y-(T0+zY)+Tr
 • Állami vásárlás:G , az összetételt határozza meg Ypot= I1+C1+G

kormanyzati

Keynes:

1. Munkapiac és aggregált kínálat:

 • A munkapiacon az árak nem mozognak szabadon
 • A maximális profitot biztosító reálbér csakis az árszínvonal változásán keresztül alakulhat ki
 • A vállalati szektor csak meghatározott árszínvonal mellett igazodik az összkereslet adott értékéhez
 • Adott nominálbér mellett aggregált kínálathoz hozzárendelek egy árszínvonalat
 • Y=KαN1-α,  N=(Y/Kα)1/(1-α)        
 • Árrendszer nem tökéletes
 • Gazd-i döntések bizonytalan várakozáson alapulnak
 • Az egyensúly instabil       
 • Nincs teljes foglalkoztatás
 • Szabad kapacitás, kényszerű munkanélküliség

munkapiac

2. Árupiac:

 • A keynesi modell abban különbözik a neoklasszikustól, hogy a gazdaság általában nem használja ki a rendelkezésére álló kapacitásokat. Az árupiaci kereslet, a fogyasztás a jövedelemtől függ. C→C(Y)
 • Fogyasztási függvény:rendelkezésre álló jövedelem minden értékéhez hozzárendeli a háztartási szektor tervezett fogyasztását.C(Y)=C0+ĉ*Y
 • Co-autonóm fogyasztás:a tervezett fogyasztás azon része mely a jövedelemtől független
 • Ĉ-fogyasztási határhajlandóság:megmutatja mennyivel növekszik a háztartás fogyasztása a jövedelem egy egységnyi növekedésének hatására.
 • C-fogyasztási hányad:adott időpontban a háztartás a jövedelem mekkora részét fordítja fogyasztásra.
 • Megtakarítási fv: megtakarítás másként az el nem fogyasztott jövedelem,S(Y)=Y-
 • Ŝ-megtakarítási határhajlandóság:megmutatja mennyivel változik a megtakarítás a jövedelem egységnyi növekedésének hatására  
 • s-megtakarítási hányad: adott időpontban a háztartás a jövedelem mekkora részét fordítja megtakarításra.
 • S(Y)=Y-(C0+ĉ*Y)=(1-ĉ)*Y-C0  ,azaz S(Y)=-C0+ ŝ*Y
 • Beruházási kereslet: függ a kamatlábtól, de itt vagyis a keynesi modellben a kamatláb a pénz és tőkepiacon alakul ki, nem az árupiacon. A vállalati szektor beruházásainak nagysága a kamatláb és a várakozások függvénye I → I(i,η)

Egyensúly:

 • A kamatláb exogén változó, de a beruházáson keresztül hat a jövedelemre.(pl. alacsony kamatláb → több beruházás → makrokibocsátás növekmény) I(i)=I0-a*i
 • IS görbe-azon reáljövedelem-kamatláb párok összessége, amelyek mellett az árupiacon egyensúly van, azaz a megtakarítások megegyeznek a beruházásokkal.

is-gorbe