Haszonmaximalizáló házt. egyéni munkakínálati fv-e:

Életminőség ráfordítási korlátja:

eletminoseg
 • Munkabér egyben alternatív költség is
 • J’: max jövedelem

Egyéni munkakínálati görbe levezetése:

egyeni-munkakinalati
 • 2 jószág, Z a szabadidő,
 • J  jövedelem fogyasztói terének közömbösségi görbeserege látható
 • 24 óra-szabadidő=munkaidő
 • I1, I2, I3, I4: közömbösségi görbék olyan fogyasztói kosarakat jeleznek, melyek eltérő arányban tartalmaznak szabadidőt és jövedelmet
 • Köz.görbék eltérő életminőséget reprezentálnak, mekkora jövedelmet áldoz szabadidőre
 • Z(sz.ára)=W(órabér)
 • Napi 24 órás munkával kereshető munkajövedelem nagyságát jelölik
 • Egyenes meredekség: W1=J1/24
 • A,B,C,D pont: ár-fogyasztás görbe pontja, hogyan alakul a fogyasztás a szabadidőből
 • Optimális szabadidő: napi munkaidőt rögzíteni kell
 • C szinttől növekvő bérre csökkenő munkakínálattal reagál

Normál kínálati függvény:

normal-kinalati
 • Összes termelő mennyit hajlandó és képes kínálni, eladni a termék árának függvényében
 • Van beruházás igénye
 • Költség jelen van
 • Töblettermelés—többletköltség

Makroökonómia munkakínálata:

 • Nominálbér vagy pénzbér (W): az a pénzmennyiség, amit a munka felhasználója a munka tulajdonosának fizet
 • Reálbér: a pénzbér vásárlóereje, amit azzal a jószágmennyiséggel fejezhetünk ki, amit a fogyasztó adott árak mellett a nominálbérből vásárolhat
 • Aggregált (nemzetgazdasági) munkakínálat: a reálbér növekvő függvénye, különböző reálbérszintek mellett hányan kívánnak munkát vállalni
 • Makroökonomiai kínálat az a termékmennyiség amelyet a gazdasági szereplők adott árak és adott termelési kapacitások mellett eladni szándékoznak. A kínálati függvény az árszínvonal és a gazdaság kibocsátása közötti összefüggést leíró fgv.

Munkaerő kínálat:

 • Munkaképes korú népesség: képzési fázison túl, nyugdíjkorhatár előtt.
 • Aktív népesség: megjelenik a munkaerőpiacon és munkát akar vállalni.
 • Inaktív népesség valamilyen egyéb jövedelemből él.
 • Aktivitási ráta: (aktív népessé/munkaképesek)*100
 • oglalkoztatottak: bérből, jövedelemből él
 • Munkanélküliek: adott reálbér mellett hajlandó, de nem kap munkát.
 • Munkanélküliségi ráta: (munkanélküliek/aktívak száma)*100
 • Társadalmi teljes foglalk.s: ha a teljes aktív népesség dolgozik, nincs önkéntes munka
 • Gazdasági teljes foglalkoztatás: ha az adott reálbér mellett munkaerő kereslet megegyezik a munkaerő kínálattal.
munkaero-kinalat